Tilbage til ensembler

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Copenhagen Phil er et lands­dels­or­kes­ter for hele Sjælland, Lolland og Falster og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret rej­ser rundt i hele den sjællandske re­gi­on og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små. Det ligger Copenhagen Phil på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Copenhagen Phil er således et orkester, der spil­ler på man­ge stren­ge og til­byd­er også bl.a. 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne. I Open Orchestra inviteres skoleklasser og det voksne publikum til at gå rundt i orkestret, mens det spiller, og i koncertforestillingerne Afgørende øjeblikke kan gymnasielever og det klassiske publikum opleve en dramatiseret koncert, hvor en kendt dansk skuespiller fortæller det spillede værks historie – med podcast af Third Ear og scenografi af Dark Matters. Copenhagen Phil arbejder målrettet med mu­sik­for­mid­ling til samt pro­jek­ter for og med børn og unge. Det ses bl.a. i kon­cert­er­ne Musik Med Mere, hvor sjæl­land­ske mu­sik­sko­le­elev­er in­vi­te­res med på scenen og i fol­ke­sko­le­pro­jek­tet Musik På Tværs, hvor 6000 børn fra he­le Sjæl­land til­byd­es mu­sik­un­der­vis­ning, mød­er en­sem­bler fra or­kes­tret i sko­ler­ne og op­lev­er en stor sym­fo­nisk børne­kon­cert i kon­cert­sal­en.

Koncerter

Ingen kommende koncerter

Brug datofilteret for at se tidligere koncerter

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev og få seneste nyt fra Live Klassisk

Live Klassisk
Kontakt

+45 2241 4168
info@liveklassisk.dk

Live Klassisk ApS
CVR 41507780

Copyright © 2024 Live Klassisk • Fortroligheds- og cookie-politik